دستورالعمل سیستم اتصال زمین در شبکه‌های توزیع

توانیر 1402
تصویر

پیشگفتار:

با توجه به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های مهندسی مرتبط با طراحی و نگهداشت سیستم زمین و با هدف حفظ ایمنی افراد و اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات، معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر اقدام به ابلاغ مأموریت ویژه به شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برای تدوین دستورالعمل "سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع" نمود. شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و راهبری حوزه معاونت مهندسی شبکه دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر، و توجه به این موضوع که سیستم اتصال زمین یکی از مهمترین مسائل شبکه‌های توزیع است، اقدام به تدوین "دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکههای توزیع برق" نمود. دستورالعمل در نشست‌های تخصصی "کمیته سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع برق" با حضور خبرگان صنعت برق و دانشگاه کشور با محوریت شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مطرح، و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

لازم به ذکر است که منظور از "راهنمای دستورالعمل" که در بخش‌های مختلف این دستورالعمل به آن ارجاع داده شده است، کتاب "اصول سیستم اتصال زمین در شبکه‌های توزیع" می‌باشد که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در سال 1402 به چاپ رسیده است.

دانلود دستورالعمل